LINE : JUMBOBET
25 กันยายน 2017 4:10 AM

แจ้งถอนเงินออนไลน์

แจ้งถอนเงินหน้าเว็บ
User (ชื่อใช้งาน)
ชื่อที่ใช้สมัคร
เบอร์ติดต่อ
จำนวนเงิน
ธนาคาร * ธ.กสิกร, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชน์, ธ.ทหารไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี
ข้อความเพิ่มเติม
**แจ้งถอนหลังเวลา 22.00 น. อาจจะมีการทำรายการล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากระบบ Internet Banking ของบางธนาคารจะปิดให้บริการในบางช่วงเวลา


 

เลขบัญชี :
Username :
เว็ปไซต์ที่เล่น :
จำนวนเงิน :
ธนาคาร :
รหัสผ่าน :